هسته مطالعات مدیریت جهادی

جستجو در سایت
دسترسی سریع

ابزار هدایت به بالای صفحه

۱ مطلب با موضوع «روش شناسی پژوهش :: روش پویایی‌شناسی سیستمی (SD)» ثبت شده است

نوع مقاله: علمی پژوهشی

مولفان: وجه اله قربانی زاده ، حسین علی اصغرزاده

چکیده:

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت و ضرورت وجود انواع سبک‌های مدیریتی که منطبق با اصول و ارزش‌های اسلامی ما باشد، این پژوهش در این راستا سعی دارد با بررسی سبک مدیریت جهادی که یک سبک مدیریتی بومی و ارزشی است، بتواند گامی هر چند کوچک در راستای ارائه مدل‌های بومی مدیریت بر دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های سبک مدیریت جهادی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی (SD) برای ارائه یک مدل از این مؤلفه‌ها برای مدیریت جهادی است.

روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، توسعه‌ای – کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی، کیفی است که از روش پویایی‌شناسی سیستمی (SD) استفاده شده است. فرضیه‌های دینامیکی ویژگی‌های مدیریت جهادی پس از شناسایی وضعیت تبیین شده‌اند که در ادامه با توسعه فرضیه‌های دینامیکی مدل مفهومی مدیریت جهادی با استفاده از نرم‌افزار VSM ارائه می‌شود. یافته‌ها: مدلی مفهومی اولیه به دست آمده از شناسایی وضعیت مدیریت جهادی، شش ویژگی خاص و منحصر به فرد را برای این سبک مدیریت متصور است. شش فرضیه دینامیکی اولیه از ارتباط بین این ویژگی‌ها وجود دارد که در ادامه با استفاده از توسعه فرضیه‌های دینامیکی می‌توان سناریوها و مدل نهایی مدیریت جهادی را تبیین نمود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های به دست آمده از این پژوهش شش ویژگی خاص مدیریت جهادی را که عبارتند از تمایلات و ویژگی‌های فردی، رویکرد ساختاری ارزشی، رویکرد ارتباطاتی باز برمبنای اسلام، اولویت دادن به مسائل معنوی و ارزشی، توجه به مبانی اسلامی و انقلابی و نظارت و کنترل ارزشی است را در قالب یک مدل سیستمی مورد تحلیل قرار می‌دهد و سناریوهای لازم در این خصوص را ارئه می‌دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت جهادی، پویایی‌شناسی سیستمی (SD)، فرضیه‌های دینامیکی.

منبعفصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره 9، بهار 1394، صص 11-42

دریافت متن کامل مقاله